• Πολιτική Απορρήτου

 • Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 05 Νοεμβρίου 2019.
 • Η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas (& quot; εμείς & quot;) λειτουργεί την ιστοσελίδα www.melorganicshellas.com και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Melorganics Hellas (εφεξής η " Υπηρεσία & quot;).
 • Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συνδέσει με αυτά τα δεδομένα.Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας.
 • Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Συμβατικούς μας Όρους.Ορισμοί• Υπηρεσία Υπηρεσία σημαίνει η ιστοσελίδα www.melorganicshellas.com και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Melorganics Hellas που λειτουργεί από την 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas• Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να εντοπιστεί με βάση αυτά τα δεδομένα (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες, είτε βρίσκονται στην κατοχή μας είτε είναι πιθανό να βρεθούν στην κατοχή μας).• 

 • Δεδομένα χρήσης

 • Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, τη διάρκεια της επίσκεψης μιας σελίδας). 
 • Cookies Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή). 
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, εμείς είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.• 
 • Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (ή πάροχοι υπηρεσιών)Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (ή πάροχος υπηρεσιών): κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων Παρόχων Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Υποκείμενο δεδομένων (ή χρήστης)Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε ζωντανό άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων.Συλλογή και χρήση πληροφοριών Συλλέγουμε διαφορετικά είδη πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας για εσάς.

 • ΤΎΠΟΙ δεδομένων που συλλέγονται 

 • Προσωπικά δεδομένα 
 • Ενώ χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, μπορούμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας (& quot; Προσωπικά Δεδομένα & quot;). Προσωπικά, οι αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα 
 • Cookies και δεδομένα χρήσης Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή οποιωνδήποτε ή όλων αυτών των ενημερώσεων από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνουμε.Δεδομένα χρήσης Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής ("Δεδομένα χρήσης & quot;).Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικοί ταυτοποιητές συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με κινητή συσκευή, αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της κινητής συσκευής, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής, το λειτουργικό σας σύστημα κινητής τηλεφωνίας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητού που χρησιμοποιείτε, τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.Δεδομένα τοποθεσίας Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, αν μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε ("Δεδομένα τοποθεσίας & quot;). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να προσφέρουμε χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας μας, για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε την Υπηρεσία μας.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.Στοιχεία παρακολούθησης & cookiesΧρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και να έχουμε κάποιες πληροφορίες.Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως beacons, ετικέτες και δέσμες ενεργειών για τη συλλογή και την παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.Μπορείτε να δώσετε την εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ήνα υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν δεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας.Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:• Cookies συνεδρίας. Χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας.

 • Cookies προτιΜΗσεων

 • Χρησιμοποιούμε cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις. 

 • Cookies ΑσφΑΛΕίας 

 • Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας. 

 • Διαφημιστικά Cookies 

 • Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για να σας εξυπηρετούν με διαφημίσεις που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

 • Χρήση δεδομένων

 • Η 2699598 Ontario Corp. O / A Η Melorganics Hellas χρησιμοποιεί τα συλλεγέντα δεδομένα για διάφορους σκοπούς: 
 • Για να παρέχουμε και να διατηρούμε την υπηρεσία μας 
 • Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας 
 • Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε 
 • Για την παροχή υποστήριξης πελατών 
 • Για να συγκεντρώνουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας
 • Για να παρακολουθούμε τη χρήση της υπηρεσίας μας 
 • Για να ανιχνεύουμε, να αποτρέπουμε και να αντιμετωπίζουμε τεχνικά ζητήματα 
 • Για να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που παρέχουμε και που μοιάζουν με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει, εκτός αν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 • Εάν ανήκετε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΠ), η νομική βάση της 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε. 

 • Η 2699598 Ontario Corp. O / A Η Melorganics Hellas μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικΑ σας δεδομένα επειδΗ: 

 • Χρειάζεται να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας 
 • Μας έχετε δώσει την άδεια να το κάνουμε
 • Η επεξεργασία ανήκει στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παραβιάζεται από τα δικαιώματά σας
 • Για σκοπούς διευθέτησης πληρωμών 
 • Για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο διατήρηση δεδομένων: Η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές. Η 2699598 Ontario Corp. O / A Η Melorganics Hellas θα διατηρήσει επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.Μεταφορά δεδομένων.
 • Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε - και να διατηρούνται σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας,της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας. Εάν βρίσκεστε εκτός του Καναδά και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στον Καναδά και τα επεξεργαζόμαστε εκεί. Η συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των πληροφοριών αυτών, αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν μεταχείρισης με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η μεταφορά των Προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε οργανισμό ή σε χώρα, εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.Αποκάλυψη δεδομένων Επιχειρηματικές Συναλλαγές. Εάν η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά ήπώληση περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν. Θα σας ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα και υπόκεινται σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου .Αποκάλυψη για λόγους που επιβάλλονται από το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί από την 2699598 Ontario Corp. O/AMelorganics Hellas να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εφόσον το απαιτεί ο νόμος ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων των δημόσιων αρχών (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

 • Νομικές Απαιτήσεις

 • Η 2699598 Ontario Corp. O/A η Melorganics Hellas μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα καλόπιστα, με την πεποίθηση ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για:
 • Την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση 
 • Την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της 2699598 OntarioCorp. O / A Melorganics Hellas
 • Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την Υπηρεσία 
 • Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού 
 • Για την προστασία από νομική ευθύνη Ασφάλεια των δεδομένων η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100%ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια.Τα δικαιώματά προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε αυτά να αφαιρεθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:
 • Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας δεδομένων απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας . Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. 

 • Το δικαίωμα διόρθωσης 

 • Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς
 • Το δικαίωμα ένστασης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων 

 • Το δικαίωμα περιορισμού. 

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων 
 • Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί από εμάς
 • αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε δομημένη, μηχανογραφημένη και συνήθη μορφή 
 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσετε σε αυτά τα αιτήματα. Έχετε δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Πάροχοι υπηρεσιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες τρίτων και άτομα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας (" Πάροχοι Υπηρεσιών & quot;), να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, να παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.Ανάλυση Δεδομένων Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 • Google Analytics

 • Το Google Analytics είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να εντοπίσει και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google,επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google Απόρρητο και Όροι: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Διαφημίσεις 

 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την προβολή διαφημίσεων σε σας για να βοηθήσουμε στην υποστήριξη και συντήρηση της Υπηρεσίας μας.• Google AdSense και Google Cookie Double Click Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στην υπηρεσία μας . Η χρήση του cookie Doubleclick από την Google επιτρέπει σε αυτήν και στους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση την επίσκεψή τους στην Υπηρεσία μας ή σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση του cookie Doubleclick για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτόν, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Ρύθμισης των διαφημίσεων Google: http://www.google.com/ads/preferences/Behavioral Remarketing Η 2699598 Ontario Corp. O / A Melorganics Hellas χρησιμοποιεί υπηρεσίες Behavioral Remarketing για να διαφημίσει σε ιστότοπους τρίτων μετά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην υπηρεσία μας.• 
 • Διαφημίσεις Google (AdWords)Η υπηρεσία remarketing των διαφημίσεων Google (AdWords) παρέχεται από την Google Inc.Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για προβολή διαφημίσεων και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου Google μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεων της Google Ads: http://www.google.com/settings/adsΗ Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση του Google Analytics Opt-out Browser Add-on -https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Το GoogleAnalytics Opt-out Browser Add-on παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποφεύγουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google για το απόρρητο και τους όρους:https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • FacebookΗ υπηρεσία remarketing στο Facebook παρέχεται από το Facebook Inc.

 • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα:https://www.facebook.com/help/164968693837950
 • Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτέςτις οδηγίες από το Facebook https://www.facebook.com/help/568137493302217
 • Το Facebook πληροί τις Αυτορρυθμιζόμενες Αρχές για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που καθορίζονται από την Ένωση Ψηφιακών Διαφημίσεων. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Ένωσης ΨηφιακώνΔιαφημίσεων στις ΗΠΑ στη διεύθυνση http://www.aboutads.info/choices/, την Ένωση Ψηφιακών Διαφημίσεων του Καναδά στον Καναδά στη διεύθυνση http http://youradchoices.ca/ή της Ένωσης Διαλειτουργικών Ψηφιακών Διαφημίσεων στην Ευρώπη στη διεύθυνσηhttp://www.youronlinechoices.eu/ , ή να εξαιρεθείτε κάνοντας χρήση των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook,παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Πληρωμές

 • Μπορούμε να παρέχουμε προϊόντα ή / και υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για την επεξεργασία πληρωμών ( π.χ.επεξεργαστές πληρωμών).Δεν θα αποθηκεύσουμε ή συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών, η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τους οποίους διέπεται από την Πολιτική απορρήτου τους.Αυτές οι διαδικασίες πληρωμής ακολουθούν τα πρότυπα που καθορίζει το PCI-DSS όπως τυγχάνει διαχείρισης από το Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας PCI, το οποίο αποτελεί κοινή
 • 13προσπάθεια εταιρειών όπως η Visa, η MasterCard, η American Express και η Discover. Οι προϋποθέσεις της PCI-DSS συμβάλλουν στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών πληρωμής.Οι επεξεργαστές πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι οι:• Πληρωμές εντός εφαρμογής App Store της AppleΜπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνσηhttps://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/• Πληρωμές εντός εφαρμογής Google Play Μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνσηhttps://www.google.com/policies/privacy/• PayPal / Stripe. Μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacv-full

 • Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 • Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν τρίτο σύνδεσμο, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών (& quot; παιδιά & quot;).Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο: [email protected]
 • Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και με ειδοποιήσεις σχετικά με την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη της αλλαγής και θα γίνεται ενημέρωση της " ημερομηνίας ισχύος & quot; στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν εφόσον δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα. Επικοινωνήστε μαζί μας αμεσα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Copyright © 2019-2020 Melorganics Hellas™ 2699598 ONTARIO CORP. CANADA. All Rights Reserved.

 .